In dit Whitepaper (zie Media - Publications and downloads) wordt uitgelegd hoe m.b.v. de Bowstar methodiek van PIMS International B.V. inzage kan worden verkregen in de impact en samenhang van (afzonderlijke) mitigerende maatregelen welke (kunnen) worden toegepast in de bestrijding van de coronapandemie. Om de methodiek toe te lichten is gebruik gemaakt van een door PIMS International ontwikkeld bowtie model. In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven van de mogelijkheden van Bowstar. Voor meer informatie over deze techniek wordt verwezen naar het document: Effect van mitigerende maatregelen op COVID19 besmetting op de downloadpagina

 Grafiek Besmettingen vs Maatregelen 28 01 2021 15h15 Avondklok grijs